27 ottobre Masterัlass AMARI & LIQUORI


๐ฟ๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘“๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘–๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘ ๐‘ข๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ง๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™'๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘–๐‘”๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘”๐‘™๐‘– ๐‘ ๐‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘– ๐‘’ฬ€ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘ข๐‘› ๐‘ ๐‘ข๐‘๐‘๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘œ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘…๐‘–๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘…๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘ก,

๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘’ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’๐‘๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘œ๐‘Ÿ๐‘‘๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘…๐‘œ๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ฆ ๐ถ๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘…๐‘œ๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘๐‘ก ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘…๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘œ ๐‘’๐‘‘ ๐‘–๐‘› ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘™๐‘Ž๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘™'๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ž ๐ต๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘€๐‘Ž๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘–๐‘œ ,

๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘’ ๐‘ฃ๐‘–๐‘›๐‘–๐‘๐‘œ๐‘™๐‘’ ๐ถ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘’๐‘Ÿ ๐ด๐‘›๐‘ก๐‘œ๐‘›๐‘–๐‘œ ๐‘€๐‘Ž๐‘™๐‘’๐‘›๐‘Ž, ๐‘๐‘–๐‘๐‘œ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘†๐‘’๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘–๐‘œ ๐‘’ ๐‘€๐‘Ž๐‘‘๐‘‘๐‘Ž๐‘™๐‘œ๐‘›๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐ถ๐‘Ž๐‘ ๐‘Ž๐‘ก๐‘œ, ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐บ๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘œ๐‘ ๐‘œ๐‘“๐‘œ ๐‘€๐‘–๐‘โ„Ž๐‘’๐‘™๐‘’ ๐ท๐‘– ๐ถ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘™๐‘œ,

๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐บ๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘Ž ๐น๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž ๐‘€๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘–๐‘  ๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘…๐‘œ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘œ ๐บ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘œ, ๐‘– ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’๐‘๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘– โ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘œ ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘œ ๐‘ข๐‘› ๐‘’๐‘๐‘๐‘’๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ง๐‘ง๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘Ž ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€

๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘‘๐‘– ๐‘–๐‘›๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘š๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘– ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘ ๐‘’๐‘š๐‘๐‘™๐‘–๐‘๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘’ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘’๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘ง๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘– ๐‘Ÿ๐‘’๐‘™๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–.
๐ผ๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘œ๐‘™๐‘Ž๐‘Ÿ ๐‘š๐‘œ๐‘‘๐‘œ ๐‘–๐‘™ “๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘๐‘œ” ๐‘‘๐‘– ๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘’ฬ€ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘š๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘– ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘‘๐‘–๐‘ก๐‘Ž ๐‘›๐‘œ๐‘ฃ๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘™๐‘– โ„Ž๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘’ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘‘ ๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ ๐‘– ๐‘‘๐‘Ž๐‘™ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘œ ๐‘’ ๐‘”๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘– ๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘– ๐‘Ž๐‘™ ๐‘š๐‘’๐‘”๐‘™๐‘–๐‘œ.
๐‘ˆ๐‘›๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘โ„Ž๐‘’ โ„Ž๐‘Ž ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘”๐‘™๐‘– ๐‘œ๐‘ ๐‘๐‘–๐‘ก๐‘– ๐‘–๐‘› ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ ๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–, ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘”๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘Ž ๐‘ข๐‘› ๐‘Ž๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’ ๐‘œ๐‘“๐‘“๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘Ž๐‘™ ๐‘…๐‘–๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘…๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘ก.
๐ผ๐‘™ ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘”๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘Ž ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘š๐‘ข๐‘ ๐‘–๐‘๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘–๐‘™๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘’ ๐‘‘๐‘Ž ๐‘ข๐‘›’๐‘Ž๐‘ก๐‘š๐‘œ๐‘ ๐‘“๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘”๐‘™๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’.

 

LameziaTerme.it

 

๐‘ณ๐’‚ ๐’—๐’Š๐’ˆ๐’Š๐’๐’Š๐’‚ ๐’…’๐™Š๐’ˆ๐’๐’Š๐’”๐’”๐’‚๐’๐’•๐’Š ๐’‡๐’‚ ๐’‘๐’‚๐’–๐’“๐’‚ ๐’‚ ๐’•๐’–๐’•๐’•๐’Š ๐’’๐’–๐’‚๐’๐’•๐’Š:

๐™Ž๐™š๐™ž ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ค?
Halloween si avvicina e tu quanto ne sai sugli Spiriti?
Scopriamone insieme le differenze, ๐ ๐ข๐จ๐ฏ๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ๐Ÿ• ๐Ž๐ญ๐ญ๐จ๐›๐ซ๐ž presso la sala Lounge bar del ๐—ฅ๐—œ๐—ฉ๐—” Restaurant alle ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿต:๐Ÿฏ๐Ÿฌ

๐‘ˆ๐‘›๐‘Ž ๐‘™๐‘’๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘†๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘๐‘ข๐‘–๐‘œ (๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘–) ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘œ' “๐‘†๐‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘’” [๐Ÿ˜œ]

๐€๐ฆ๐š๐ซ๐ข, ๐‹๐ข๐ช๐ฎ๐จ๐ซ๐ข ๐ž ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐ฅ๐ฅ๐š๐ญ๐ข, il tema principale della Serata, una Masterclass dal valore di 140 € a persona, eccezionalmente offerta dal Riva, a cura del Gustosofo ๐Œ๐ข๐œ๐ก๐ž๐ฅ๐ž ๐ƒ๐ข ๐‚๐š๐ซ๐ฅ๐จ e di ๐…๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฌ๐œ๐š ๐Œ๐š๐ง๐ง๐ข๐ฌ Gustorica.

Al termine del loro banco di assaggio, verrà presentato il Corso ๐….๐ˆ.๐’.๐€.๐‘. (di Primo Livello) Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.

Per tutti i soci, i già tesserati F.I.S.A.R. e per i curiosi che vorranno avvicinarsi al mondo del vino e scoprirne tutto il suo fascino, ๐™ž๐™ก ๐™๐™ž๐™ซ๐™–, in quanto sede e Delegazione di Catanzaro, ๐™ค๐™›๐™›๐™ง๐™ž๐™ง๐™–ฬ€ ๐™ช๐™ฃ ๐™–๐™ฅ๐™š๐™ง๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™ซ๐™ค ๐™™๐™ž ๐™ฅ๐™š๐™จ๐™˜๐™š ๐™ž๐™ฃ ๐™–๐™—๐™—๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ค ๐™–๐™™ ๐™–๐™ก๐™˜๐™ช๐™ฃ๐™ž ๐™˜๐™–๐™ก๐™ž๐™˜๐™ž ๐™™๐™ž ๐™ซ๐™ž๐™ฃ๐™ค.

Il tutto allietato dalla nostra ๐‘ด๐’–๐’”๐’Š๐’„๐’‚ ๐’…๐’‚๐’ ๐’—๐’Š๐’—๐’, e l'atmosfera creata dal Sax di Paolo Mauro.

 

Pochi posti disponibili, eฬ€ possibile chiedere informazioni al numero 0968 407870 o whatsApp 320 6320150